Select Page

Firma Venngage przepytała ponad 300 managerów marketingu na temat wykorzystania materiałów wizualnych w kampaniach marketingowych. Nie trudno się domyślić, że zdecydowana większość używa na co dzień materiałów graficznych. W tym roku wydatki firm na materiały graficzne zdecydowanie wzrosną.

Zacznijmy od porównania – rok temu 40,5% marketingowców przyznało, że w 91-100% ich materiałów znajdują się elementy graficzne. Dzisiaj mówi tak już 53% managerów.

Nawet 90% firm obecnie przyznaje, że okrasza graficznie co najmniej połowę contentu, który publikują. Venngage szacuje, że przez rok wykorzystanie grafiki w content marketingu wzrosło o 130%.

Grafika grafice nie równa

Ilość nie zawsze przechodzi w jakość. Znaczna większość firm w swoich materiałach graficznych posiłkuje się np. zdjęciami stockowymi. Robi tak aż 35% firm. Nieco ponad 30% zaś, deklaruje, że używa oryginalnych grafik, wytworzonych własnymi siłami lub na zlecenie. Tylko nieco ponad 15%  firm stawia na prezentacje i materiały wideo, a 14% używa różnego rodzaju wizualizacji do przedstawiania skomplikowanych danych (np. wyników finansowych). Tylko 5,4% managerów uznaje za stosowne używanie gifów i memów.

Ponad 41% działów marketingu zauważyło jednak, że najbardziej angażujące odbiorców treści wizualne, to oryginalne infografiki i grafiki; wytworzone na zlecenie konkretnego działu, marki lub kampanii. Niemal 26% firm uważa, że do najbardziej angażujących treści należą zwizualizowane dane liczbowe; 20% ankietowanych uważa, że dla odbiorców najciekawsze są prezentacje i materiały wideo. I tylko 7% firm twierdzi materiały stockowe, gotowe do kupienia grafiki angażują odbiorców treści w wystarczającym stopniu.  Dlaczego więc materiały tego typu są wciąż najczęściej używane, skoro nie przynoszą wystarczających rezultatów?

 

Najbardziej angażujący rodzaj treści wg działów marketingu

%

Oryginalne infografiki i grafiki

%

Zwizualizowane dane liczbowe

%

Prezentacje i materiały wideo

%

Materiały stockowe

Na pewno jednym z powodów jest fakt łatwej dostępności tych materiałów, możliwość szybkiego ich pozyskania oraz niska cena. Pewną podpowiedzią jest także fakt, że działy marketingu nie do końca jeszcze zdają sobie sprawę z potęgi obrazu lub nie mają sił i zasobów by w wystarczającym stopniu tę potęgę okiełznać. Aż 71% managerów odpowiedziało, że na przygotowanie materiałów graficznych przeznacza nie więcej niż 5 godzin w tygodniu.  Wysiłek w przygotowanie grafik odzwierciedlony jest później w wynikach zaangażowania odbiorców. Tylko 11% firm przeznacza na tworzenie angażującego contentu graficznego ponad 15 godzin tygodniowo.

Firmy wydadzą więcej na grafiki

Wiele jednak wskazuje na to, że firmy będą musiały mocniej skoncentrować swoje wysiłki na przygotowaniach dobrej jakości materiałów wizualnych. Niemal 61% badanych uważa, że materiały graficzne są absolutnie niezbędne w tegorocznych kampaniach, a prawie 32% twierdzi, że materiały te są bardzo potrzebne.

Jeszcze rok temu firmy deklarowały przeznaczanie na materiały graficzne ok 10% swoich budżetów marketingowych. Tak odpowiadało 31,6% managerów. Jedna czwarta twierdziła, że na działania graficzne przeznaczą od 11 do 20% budżetu. Znalazła się nawet niewielka ilość badanych (1,3%), które w 2016 wydawały na grafiki od 91 do nawet 100% swoich środków.

Prognozy na ten rok pokazują, że zmniejsza się ilość firm, które wydadzą na grafiki najmniejsze nakłady. Odsetek organizacji, które wydadzą na to poniżej 10% wydatków marketingowych spadł do 21,5%. Natomiast aż 35,5% firm zamierza wydawać na działania związane z materiałami wizualnymi ponad jedną trzecią budżetów marketingowych.

Najbliższe kilkanaście miesięcy upłyną pod znakiem zwiększonego zainteresowania firm tworzenie atrakcyjnych treści wizualnych.  Firmy nauczone doświadczeniem słabego odbioru treści stockowych będą koncentrowały więcej wysiłków na tworzenie indywidualnych materiałów. Większy nacisk będą kładły by materiały te były wysokiej jakości i korespondowały ściśle z polityką identyfikacji wizualnej firmy.

Natomiast firmy, które dotychczas jeszcze nie wykorzystywały w swoich działaniach materiałów graficznych lub robiły to w niewielkim stopniu, mogą skorzystać z błędów popełnionych przez innych. I swoje działania nakierunkować od razu na przygotowanie wysokiej jakości, oryginalnych materiałów graficznych.